Fri forskning kräver fritt tänkande

Få akademiska discipliner är så omdiskuterade som genusvetenskap.

På antifeministiska bloggar och forum är ämnet ett hett byte att hugga på så fort chansen ges. Debattörer som Tanja Bergqvist och Per Ström, som aldrig förspiller en chans att utmåla statsfeminismen och dess gelikar som samhällets största hot, utmålar genusvetenskap som ett pseudoämne med ambition att uppfostra nya generationer kvinnor i den renläriga feminismen.

Likaså är många kritiska till hur det genusvetenskapliga ämnet förhåller sig till en forskning fri från politisk styrning, samt de genus- och mångfaldsplaner som har börjat genomsyra universitet och dess institutioner. Johan Lundberg, chefredaktör på Axess, har i ett otal texter jämfört universitetens genusarbete med totalitarism, styrning och dragit referenser till George Orwells 1984.

Jag håller med Lundberg om att de genuscertifieringar som pågår är problematiska. Både jag och många bekanta som studerar vittnar om problemen när ointresserade och ovilliga föreläsare tvingas peta in någon genusaspekt i sitt material. Att få någon som föreläser om språkfilosofi att hitta en genusvetenskaplig vinkel leder i själva verket snarare till en hopplös situation där föreläsaren avslutar med något mumlande om att det inte fanns så många framträdande kvinnliga språkfilosofer på 1700-talet.

Däremot är det ett faktum att universitet dras med stora problem rörande dålig insyn, dåliga arbetsmiljöer och ojämlika villkor. Flertalet undersökningar visar att universitetsvärlden är en plats där både mobbning, sexuella trakasserier och härskartekniker förekommer i hög utsträckning. Det som universiteten behöver här är större insyn och bättre arbete, istället för att sätta sin tillförsikt till att den fria forskningen ska lösa alla strukturella, såväl som interna, problem.

Men genusvetenskap har föga med tafatta jämställdets- och mångfaldspolicys att göra. Den kan heller inte sammankopplas med vare sig könsmaktsordningsteorier eller statsfeminism. Snarare verkar genusvetenskapen som en kritisk blick på dessa.

Mitt år på masternivå i genusvetenskap var det som verkligen lärde mig vikten av kritiskt tänkande och ifrågasättande av auktoriteter. Vi diskuterade allt ifrån problemen med identitetspolitik, klass, handikapp, postkolonialism, segregation och HBT-frågor. Vi läste texter som emotsade varandra och hade långa diskussioner. Jag har aldrig läst någon universitetskurs som så starkt betonat vikten av kritiskt ifrågasättande och att tänka själv som genusvetenskapen gjorde. Genusvetenskapen är en nödvändig, tvärvetenskaplig disciplin som ligger i gränslandet mellan idé- och lärdomshistoria, sociologi, lingvistik och socialantropologi. Ämnen som så vitt jag vet aldrig anklagats för att vara politiskt styrda, trots deras politiska innehåll. Om den fria forskningen ska bestå behöver den också studenter som är skolade i fritt och kritiskt tänkande. Där har genusvetenskapen, bättre än många andra discipliner, lyckats.

Krönika publicerad i VK 4/2

31 thoughts on “Fri forskning kräver fritt tänkande”

 1. word! efter ett år av genusvetenskapsstudier blev jag vegan och då hade vi inte ens pratat djurrätt under hela utbildningen. däremot hade vi gång på gång uppmuntrats att tänka själva, ifrågasätta invanda sanningar, applicera maktperspektiv på vardagsfrågor och så vidare och så vidare. det var första gången jag gick en utbildning som inte hade som mål att presentera färdiga svar utan nöjde sig med att ställa intressanta frågor.

 2. Det är intressant att folk som beskyller genusvetenskap för att vara ovetenskapligt gärna omfamnar pseudonaturvetenskapliga teorier om könsskillnander. Blev nyligen mer eller mindre kallad för obildad när jag föreslog en mer kritisk, humanistisk läsning av ett inlägg om jämställdhet och biologiska könsskillnader. Bristen på kritiskt tänkande upphör aldrig att förvåna mig.

  Har inte läst genusvetenskap, men väl idéhistoria vilket har varit ovärderligt för att utveckla mitt kritiska tänkande.

 3. Jag har enbart läst 30 hp genusvetenskap och 90 hp sociologi (och lite statsvetenskap), men tycker mig ändå se stora likheter mellan den forskning som redovisas i sociologiböckerna och den som redovisas på genusvetenskapen. Eftersom GV diskuterade litteraturen betydligt mycket mer under seminarium etcetera var det snarare MER betoning på att vara källkritisk där än det var på sociologen. Ändå slänger folk, som givetvis inte läst en enda poäng genusvetenskap, att det inte går att koppla samman genus+vetenskap och så vidare. Det skulle kunna vara en reaktion på positivism mot hermeneutik, men de sociologer eller statsvetare som jobbar med hermeneutiska metoder nämns ju aldrig i sammanhanget. Intressant.

 4. Först måste jag säga att sociologi och socialantropologi luktar lite vänster….apropå det där med poliktiska bindningar…

  Jag tycker att du snyggt redogör för vad genusvetenskap kan vara när man väl satt sig in och tagit sig tid med ämnet. Problemet är ju, som du på påpekar, när alla kurser ska genuscertifieras och att det ska ingå några poäng genus för att 30-poängskursen ska vara komplett. Det blir ofta så rumphugget och förenklat. Senaste gången jag hade en genusföreläsning (som en liten del av en kurs som hade en helt annan inriktning) slutade det hela med en diskussion om hur svårt det är för kvinnor att nå chefspositioner, att män väljer män, att det är svårt för kvinnor på arbetsmarknaden, särskilt när de väntar barn etc. Män får oförtjänta fördelar. Vi pratade även om hur kvinnor inte hörs och tar plats i diskussioner, manliga härskartekniker och så vidare. Halvintressanta disksusioner kanske (dock väldigt klyshiga) men hur mycket har egentligen allmänna diskussioner om hur jobbigt det är att vara kvinna med akademiska undersökningar kring genus att göra? Eller genusvetenskap? Jag kan verkligen föreställa mig att det här såna här små kurstilläggen som gör att somliga får en förenklad bild av vad genusvetenskap handlar om (även om jag också kan ha vissa invändingar mot ämnet som akademisk disciplin, men det är en annan diskussion)

 5. Jag tänkte på det där med kritiskt tänkande för ett par veckor sedan. Om var jag haft det i utbildningen. Universitetet som ingenjör? Helt frånvarande. Men vet samtidigt inte hur det skulle komma in i utbildning som den :P Men grundskolan då, där måste det väl finnas. (Måste!) Jag fick fråga några gamla gymnasiekompisar som kunde minnas några timmar på svenskan som vi diskuterat kring, men inget utöver det. Så oerhört dåligt. Och det är väl därför vi alla är sådana robotar, som blint följer varje ord från tupparna som sitter i toppen av granarna, utan att ifrågasätta.

 6. Tack för väldigt intressanta kommentarer!
  Jack: Jag tror att du har helt rätt. Medan genusvetenskapen handlar om att förhålla sig kritisk till allt som har med kön, klass, etnicitet osv att göra och har som grundfråga “hur kan man tänka kring det här” är genuscertifieringen snarare med ett grundpåstående av typen “såhär ska man tänka kring det här”. (Något generaliserat naturligtvis). Då är det inte konstigt att genusvetenskap också ses som samma typ av implementerande av genus, som dessa.

 7. ELIN //

  Ditt inlägg är absolut inte utan poänger, men jag har ändå några avvikande åsikter jämfört med hyllningskören här ovan. För det första så skriver du:

  “Debattörer som Tanja Bergqvist och Per Ström, som aldrig förspiller en chans att utmåla statsfeminismen och dess gelikar som samhällets största hot […]”

  Visst brukar de med viss regelbundenhet utmåla “statsfeminismen” som ett hot, det medges, men att de ens vid ett enda tillfälle skulle utmålat feminismen som det STÖRSTA hotet känns lite som en medveten överdrift i syfte att misskreditera dem.

  Ström kan för all del vara lite enkelspårig ibland. Här tycker jag allt ändå att du gör självmål, som pratar om vikten av att tänka fritt och för sig själv – samtidigt som du går in för att på (minst sagt) tveksamma grunder misskreditera de som inte tänker som du, dvs “rätt”. Kommentar?

  Vidare har du rätt i att vetenskap per se är neutral, så genusvetenskap i sig har inte en agenda. Samtidigt är det väl rimligen svårt att blunda för att de finns de som HAR en agenda, och som använder genusfixeringen och feminismen som slagträ för att uppfylla den.

  Låt gå för att det kanske är orättvist att lasta genusvetenskapen i sig för detta, men det är ganska förståeligt att folk reagerar mot en del av galenskaperna ledande “genusvetare” och feminister häver ur sig. Därför tycker jag att du kanske bör undvika att dumförklara alla som har beefs med genusvetenskapen. Okej, de kanske inte har förstått alla samband – men det innebär inte att de har en “skum” agenda för det…

  Ett exempel som du själv anför:

  “Att få någon som föreläser om språkfilosofi att hitta en genusvetenskaplig vinkel leder i själva verket snarare till en hopplös situation där föreläsaren avslutar med något mumlande om att det inte fanns så många framträdande kvinnliga språkfilosofer på 1700-talet.”

  …och däri ligger en stor del av problemet, att fokuseringen på enbart kvinnliga svårigheter nästan uteslutande är det som är synonymt med genusfrågor. När personer som Tanja Bergkvist och Pelle Billing (och möjligen även Pär Ström) kan diskutera genusfrågor utan att bemötas med smutskastning och hån bara för att deras fria tänkande inte är “rätt nog”, kanske fler skulle ta genusvetenskapen på allvar!

  (Och ja, jag är medveten om att det EGENTLIGEN inte hör ihop, men nu diskuterade du ju faktiskt varför folk har issues med genusvetenskapen, och inte vad den egentligen står för…)

 8. ELIN // Läste lite för slarvigt; sorry. Såg sedan att du redan – åtminstone delvis – varit inne på samma linje i din senaste kommentar till Jack, rörande de här med varför genusvetenskapen missuppfattas.

  Bra så; stryk alltså den delen av min förra kommentar. Kvarstår gör dock kritiken avseende dubbelmoralen i att framhålla fritt tänkande men sänka meningsmotståndare med svepande, svartmålande formuleringar…

 9. Kan du ge ett exempel på något en genusvetare skrivit/sagt som du reagerat på? Kan det knytas till alla genusvetare och disciplinen som sådan? Hade du reagerat lika starkt om det hade varit en sociolog eller kulturvetare som “hävt ur sig” det?

 10. ELIN // Har inget exempel som jag kan länka till så här rakt ur minnet, men det handlar ju egentligen inte om det. “Kan det knytas till alla genusvetare och disciplinen som sådan?” frågar du. Svaret är nej, garanterat inte. Det var jag också noga med att poängtera, just att det handlar inte om generella brister i genusvetenskapen som sådan, utan om hur genusvetenskapen UPPFATTAS. Gudrun Schyman, Margareta Winberg, Angela Beausang och Eva Lundgren är kanske inte genusvetare, men i ganska mångas ögon är deras mer eller mindre manshatiska propaganda starkt sammanlänkat med genusvetenskap och feminism som begrepp.

  En gång till – jag säger inte att det är RÄTTVIST att folk hyser skepsis mot genusvetenskap, bara att det är FÖRSTÅELIGT!

  Sedan är det liet intressant att du istället för att bemöta min (ändå rätt snälla) kritik med att ifrågasätta mig och min rätt att yttra mig, istället för det jag säger. Bevisar ju liksom lite att min kritik var befogad, eller?

  “Hade du reagerat lika starkt om det hade varit en sociolog eller kulturvetare som ‘hävt ur sig’ det?”

  Ehh, ja…? Alla som säger till mig att de har mer rätt och vet bättre än mig, för att DE SÄGER DET, lär få en reaktion. Pilutta dig.

 11. Det är tråkigt som att du uppfattade det som att jag ifrågasatte din rätt att yttra dig. Snarare försökte jag förstå din kritik genom att ställa fler frågor för att bättre kunna bemöta den.

  Jag tycker också att det är förståeligt att folk hyser skepsis mot genusvetenskap, eftersom disciplinen uppenbarligen sammanblandas med exempelvis Margareta Winberg. Just därför försökte jag med denna krönika förklara vad vetenskapen handlar om, då jag själv läst ämnet, medan många som kritiserar genusvetenskap inte har gjort det.
  Jag tycker också att det är tråkigt om ett genusvetenskapligt uttalande gör att hela den vetenskapliga disciplinen avfärdas. Jag avfärdar till exempel inte statsvetenskap som ämne bara för att jag inte håller med Bo Rothstein särskilt ofta.

 12. ELIN // Det var ju bra ifall jag missuppfattade dig; fair enough. Vi är alltså tydligt ense om att genusvetenskapen får oförtjänt mycket stryk baserat på vad dess självutnämnda förespråkare tar sig för / yttrar.

  Dock kvarstår min fråga ifall du tycker att det verkligen är förenligt att uppmuntra fritt, kritiskt tänkande och samtidigt försöka slå undan fötterna på t.ex. Tanja Bergqvist med den typen av svepande, ogrundade kommentarer som du använde:

  ”Debattörer som Tanja Bergqvist och Per Ström, som aldrig förspiller en chans att utmåla statsfeminismen och dess gelikar som samhällets största hot […]”

  Du har fortfarande inte bemött det jag framförde rörande detta. Låt gå för att du ogillar deras inställning till hystering kring genuscertifiering (trots att du delvis verkar benägen att instämma) då det går ut över ett ämne, genusvetenskapen, som ligger dig varmt om hjärtat.

  Fortfarande undrar jag var konstruktiviteten ligger i att genom en medveten överdrift smutskasta dem? Då verkar det ju ändå bara som om du vill få sagt att ni som har högskolepoäng i genusvetenskap är lite finare, lite bättre, tänker lite friare och samtidigt mer rätt än oss andra. Att genusvetare med feministisk inriktning är de enda som borde få yttra sig i frågor som rör könens roller och utmaningar. Känns ju jävligt sunt…

  För övrigt har jag aldrig läst hur vare sig Pär eller Tanja rakt av dömt ut hela genusvetenskapen – bara dess konsekvenser. Den – i sammanhanget jävligt viktiga – skillnaden missar du att ta upp.

  Eller menar du att bara för att genusvetenskapen är neutral, är det okej när Eva Lundgren utmålar män som generell grupp som “rasande kvinnohatande” och intresserade av “rituellt sexuellt övervåld mot barn”? Är det okej när könskvotering till högskolor tillåts när tjejer lyfts in på utbildningar där de varit underrepresenterade, men tas bort när killar får samma genväg in till utbildningar där DE varit underrepresenterade?

  Det vore en sak att säga att folk inte borde få angripa genusvetenskapen på felaktiga grunder, det hade jag respekterat. Vad du dock säger här är att Pär och Tanja can fuck off, för att de har (vad du ser som) fräckheten att angripa konsekvenser av genusvetenskapens nyttjande de ogillar. Det är inte att uppmuntra fritt tänkande – det är ENBART att säga att ditt sätt att tänka är rätt.

 13. Eva Lundgren är som sagt ingen genusvetare och jag är intresserad av hur du sammankopplar genusvetenskap med henne eller universitetskvotering. Jag har hamnat på en rad genusseminarier som varit kritiska till kvotering. Kritiska perspektiv på jämställdhet hette en av våra kurser som gick ut på att syna jämställdhetsarbete, med bland annat kvotering, och se på det med kritisk blick.

  Vad menar du – rent praktiskt – är konsekvenserna av genusvetenskapen?

  Pär Ström och Tanja Bergqvist har jag läst i debatt- och bloggsammanhang. För mig är det väsenskilt från forskning. Jag är för fritt tänkande, men håller inte med om deras slutsatser helt enkelt. Var säger jag att mitt sätt att tänka är rätt? Det här är inte heller forskning, det är en blogg där jag uttrycker mina subjektiva åsikter i frågor. Min blogg har inget samröre med fri forskning, lika lite som deras bloggar har det.

 14. Jag försöker förklara min inställning till genusvetenskap, som har läst ämnet i ett år och vilka fördomar som finns kring ämnet. Jag bjuder både dig, Ström och Bergqvist till att gå på en öppen föreläsning. Vore intressant att höra era tankar kring undervisningen.

 15. ELIN och GUSTAV //

  Okej, vi tar det här en gång till. Vet inte om jag skriver på grekiska eller vad det är, men poängen går visst inte fram… Så här då:

  1. Folk som svänger sig med genustermer och -floskler, gärna sammankopplat med feminism-diton, säger en massa korkade och/eller manshatiska grejer. Dessa människor behöver inte vara genusvetare. Typ Eva Lundgren.

  2. Bosselina Medelsson hör, ser och läser dumheterna. Bosselina inser att det här är ju ren sexistisk rappakalja, och kopplar samman denna med termen “genus” då denna slängts runt i etern i samband med att dumheterna yttrats.

  3. Bosselina startar en blogg, som kritiserar dumheterna. Ibland är Bosselina – som kanske fortfarande inte har klart för sig skillnaden mellan genusvetenskap och dumheterna enskilda idioter vräker ur sig – inte tillräckligt bra på att skilja på genus som vetenskap och dumheterna som rättfärdigas genom genusargument.

  4. Elin kliver in i handlingen, och säger följande:

  “Nej du Bosselina, du har ju inte fattat vad genusvetenskap är, vilket gör att du inte har rätt att klaga på de dumheter som rättfärdigas via den – även om rättfärdigandet är felaktigt och drar min älskade genusvetenskap i smutsen. Det är bara vi i den upplysta kasten som får ha en åsikt om allting som berör – eller sägs beröra – genus eller genusvetenskap i någon form. Faktum är att din rätt att yttra dig är så obefintlig att det är helt okej att jag använder fula knep för att misskreditera dig!”

  5. The Genderrorist gör entré och påvisar allt det ovanstående, samtidigt som han är noga med att inte bajsa på genusvetenskapen i sig.

  6. Elin – med uppbackning – säger då:

  “Men du, Eva Lundgren är ju inte genusvetare. Det innebär att jag faktiskt FÅR vara ojust och ful mot Bosselina, för den logiken är oantastlig för oss som har läst genusvetenskap och får yttra oss. För övrigt uppmuntrar jag visst fritt tänkande, det är bara det att då Bosselina inte ser saker på mitt sätt har Bosselina fel.”

  …and the circus goes on and on. Kan du/ni SNÄLLA försöka förstå att jag skiljer på VARFÖR folk har beefs med genusvetenskap och ifall det är RÄTTVIST?

  Låt gå för att Pär och Tanja ibland kanske är orättvisa mot genusvetenskapen som vetenskapsgren betraktat. Påpeka då gärna detta, det är helt okej. Att däremot använda fula knep för att såga deras åsikt att allt som rättfärdigas genom genusreferenser inte är vettigt, är – enligt mig – under acceptabel nivå. Fast det är klart, jag är ju inte genusvetare, så vad begriper jag…?

 16. Genderrorist.

  Jag tycker att det fula knepet är just att prata “genushysteri” istället för mer uttryckligen “implementeringen av genusvetenskapen, vilken i sig kanske är ok”. Det gör både Ström och Bergkvist. Det liknar faktiskt det som du och jag brukar beefa om – huruvida det är oschysst av mig att använda antifeminism som visst nedsättande samlingsord på motståndare till femininsm.

  Det finns oerhört mycket sammanblandning i såna här frågor eftersom gemene man har svårt att ha full koll på olika vetenskapliga discipliner och tillvägagångssätt. Det gäller även mig.

  Men viktigast av allt tycker jag det är att saken är en petitess. Det viktiga är inte vad nån av dem sagt uttryckligen utan hur det uppfattas och vad det bidrar till. Oavsett vad de själva menar finns en misstro mot genusvetenskapen i sig vilken eldas på av argumentation som ändå inte nämner den specifikt utan bara svepande om effekterna.

  Elins största förtjänst i den här texten tycker jag fortfarande är att också hon ta ställning mot krystade certifieringsförsök på ett sätt jag önskade fler gjorde.

 17. ELIN // “Jag har fortfarande svårt att se vad det är för fula knep som jag har använt mig av”. Okej, vi tar det igen. Du skriver:

  “Debattörer som Tanja Bergqvist och Per Ström, som aldrig förspiller en chans att utmåla statsfeminismen och dess gelikar som samhällets största hot [—]”

  Som sagt, det kanske är lite magstarkt att översätta deras klagomål rörande radikalfeminism och genus/kvoterings-hysteri, till att de tycker att genusvetenskap och feminism är det STÖRSTA hotet mot samhället? Eller tycker du verkligen inte det?

  Vad du gör är ju att måla upp bilden av dem som icke verklighetsförankrade radikaler, missledda Don Quixotes som bedriver ideologiskt krig mot allt och alla som råkat hosta “genus” lite tyst i armvecket.

  Så är det ju inte! Väl medveten om att Eva Lundgern INTE är genusvetare, tycker du att det finns ett likahets-tecken mellan att kritisera hennes manshat och att kränka all genusvetenskap? Jag gör det inte, och jag tror heller inte att Pär eller Tanja gör det. DU däremot framställer det som att likhetstecknet finns där, vilket är det fula knepet.

  Konsekvensen blir denna: “Vi tillåter ingen kritik i sak mot någon företeelse, så länge inte kritiken innehåller en korrekt uppfattning om vad genusvetenskap är. Även om företeelsen är piss, är den värd att försvara i genusvetenskapens namn”.

  Är det verkligen så du vill att det skall vara?

 18. GUSTAV // Kan hålla med dig om att BÅDA sidor borde svinga “genus”-termen med mer måtta; även Pär. Har vidare också gett Elin cred för att ha nämnt det där med att certifierings-ivern är problematisk, så jag upplever det inte som att jag toksågar henne (och det tror jag inte att hon gör heller; det finns nog för mycket skinn på den näsan, eller hur Elin…?).

  Det jag fortfarande har issues med är just att det överdrivs mot vad och hur Pär och Tanja jobbar, i syfte att misskreditera deras åsikter. Som sagt, påpeka gärna på ett sakligt sätt när de feldefinierar allmänt trams som genusvetenskap, men låt inte det bli likställt med att automatiskt mena att de har fel i sak vad det än gäller.

 19. GUSTAV // Åh, en sak till. Du skriver: “Det viktiga är inte vad nån av dem sagt uttryckligen utan hur det uppfattas och vad det bidrar till. Oavsett vad de själva menar finns en misstro mot genusvetenskapen i sig vilken eldas på av argumentation som ändå inte nämner den specifikt utan bara svepande om effekterna.”

  Köper detta rakt av. Dock kan man tycka att de personer du och Elin m.fl. primärt borde kritisera och/eller debattera med är nötter likt Lundgren & Co, snarare än Tanja och Pär. Är rätt säker på att de förstnämnda gör mer skada för hur genusfrågor uppfattas än vad de senare gör…

 20. Ämnen som idé- och lärdomshistoria eller litteraturvetenskap kanske inte *idag* omges av någon ivrig politisk debatt eller anklagas för att vara politiskt styrda men det gjorde de för 30-40 år sen. Samma med teologi och statskunskap, då och vid andra tider. Bara för att genusvet sticker ut i nuläget betyder det inte att de andra ämnen ni tangerade på den där masterkursen inte skulle kunna bli lika politisklt omdiskuterade och förkättrade (jag gillar det ordet).

  Och det är ju ingen tillfällighet att Noam Chomsky, en av vår tids mest kontroversiella humanister, är lingvist. Det han tagit med sig därifrån är bland annat förmågan att se igenom politiska lögner och propaganda.

 21. Pelle: Nej det är sant. Det är också ett relativt nytt och tvärvetenskapligt ämne och de blir alltid omdebatterade, även inomakademiskt.

  Det är heller ingen tillfällighet att Judith Butler, en av de mest tongivande i genusvetenskapen idag, grundar sina teorier på lingvistik.

 22. I den bästa av världar är biologi och genusvetenskap obligatoriska komplement – innan man fortsätter till b-nivå i det ena av ämnena måste man ha läst minst till a-nivå i det andra och så vidare.

  För att utveckla ett seriöst kritiskt tänkande är naturvetenskaplig skolning helt avgörande.

 23. Jag är en kvinna som föddes i kroppen av en pojke.Jag är uppväxt på 1960 talet där jag strikt
  uppfostrades till att vara en pojke.Trots detta så visste jag om att jag var en flicka redan när jag var fyra år gammal.När jag var sex år gammal så grät jag och var fullständigt förtvivlad över
  hur jag så ut i underlivet utan några som helst referenser.Sedan tvingades jag under en period
  av livet att försöka upprätthålla en roll av en annan människa än den jag är för att tillgodose omgivningens förväntningar.Jag hamnade slutligen i ett utmattnings depressivt tillstånd där jag helt enkelt inte orkade längre och genomgick min könskorrektion av kroppen så att jag idag har en normal kvinnas kropp och utseende.På det här sättet så kunde jag lämna en av samhället påtvingad könsroll och övergå till ett normalt tillstånd där jag sedan många år numera lever ett fullständigt normalt liv som kvinna.Alla människor som mig är i själva verket
  levande bevis på att det genusvetenskapen förkunnar inte är sanningsenligt och ingenting annat än en ideologi.Ni här som pratar om genus borde istället rikta er uppmärksamhet åt neurobiologi.

 24. Men- om programmet lärde kritiskt tänkande: Hur kommer det sig att du är så oerhört okritisk till genusvetenskapen då?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>