100 saker som skulle kunna tas upp i valrörelsen om inte skatter, burkor och RUT-avdrag tog all plats

 1. Klimatförändringar och hållbar utveckling
 2. Utarmning av jordens resurser och alternativ till dem
 3. Utbredd psykisk ohälsa generellt
 4. Utbredd psykisk ohälsa bland unga
 5. Utvecklingsländernas skulder gentemot väst
 6. Trafficing
 7. Problematisering av tillväxt
 8. Missbruk
 9. Barn som växer upp i miljöer av missbruk och/eller psykisk sjukdom
 10. Hemlöshet
 11. Utarmning och avindustrialisering av glesbygd och gamla bruksorter
 12. Handikappfrågor
 13. Alternativ till arbetslinjen
 14. Det mesta rörande EU
 15. Juridiska alternativ till kärnfamiljen
 16. Segregation
 17. Gentrifiering
 18. Löneskillnaden mellan män och kvinnor
 19. Sexuella övergrepp
 20. Djurrättsfrågor
 21. Övergödningen av Östersjön
 22. Utfiskningen av haven
 23. Kemikalier
 24. Sjukförsäkringen
 25. Bostadsbrist, framförallt brist på hyresrätter med rimlig hyra
 26. Jämställdhet i bland annat bolagsstyrelser
 27. Debatt om ökad fattigdom i Sverige, som inte klumpar ihop alla i ordet ”utanförskap” och avhumaniserar dem som utgiftsposter
 28. Privatiseringar
 29. Israel/Palestina-konflikten
 30. Utrikesfrågor i största allmänhet
 31. Solidaritet, att inte rösta efter sin egen plånbok och vad som gynnar en själv
 32. Papperslösa flyktingar
 33. Situationen för papperslösa kvinnor och den extra svåra situation som de har
 34. Kroppsideal och olika former av ätstörningar
 35. Våld i nära relationer
 36. Vräkning av barnfamiljer
 37. Ökad fattigdom för barn
 38. Mobbing på arbetsplatser och arbetsmiljö i största allmänhet
 39. Spelmonopolet och spelberoende
 40. Förhållanden på statliga HVB-hem
 41. Dålig tillsyn över socialtjänst
 42. Skolhälsovård
 43. Ekonomiska skillnader inom gruppen pensionärer
 44. Otrygga anställningsformer som inte räknas till arbetsmarknad och sociala system
 45. Stadsbyggnadsfrågor
 46. Regler kring bemanningsföretag och deras otrygga anställningar
 47. Faktumet att människor utan fast jobb saknar tillgång till socialförsäkringar
 48. Skillnad i hälsa mellan fattiga och rika
 49. Ökade antal fall av könssjukdomar
 50. Självmord och sucididförebyggande åtgärder
 51. Fri marknad kontra statligt inflytande
 52. Var våra skattepengar egentligen tar vägen
 53. Analys och förklaring av alla nyord i valrörelsen
 54. Konsumtion och miljömässiga effekter av det
 55. HIV såväl i Sverige som utrikes
 56. Användningen av antibiotika
 57. Surrogatmödraskap
 58. Insemination av lesbiska
 59. En liberal idédebatt
 60. En socialistisk idédebatt
 61. Livsmedelsindustri
 62. Jordbruksfrågor
 63. Utvecklad rösträtt för icke-svenska medborgare som arbetar och betalar skatt i Sverige
 64. Laval-lagstiftningen och situationen för utländska arbetare
 65. Nyfattigdom och bidragsberoende
 66. Situationen för kulturtidskrifter och politisk styrning av dessa
 67. Minskat bilberoende
 68. Långsiktiga planer på hur fossila bränslen ska fasas ut
 69. Rasism bortom ”vi vägrar regera med SD”-argumentet
 70. Integritetsfrågor
 71. Ett annat perspektiv kring integration och invandring där personer med utlandshärkomst inte debatteras som boskap och ägodelar
 72. En diskussion kring begreppen ”svensk kultur” och ”svenska värderingar”
 73. Kriminalvård
 74. Diskussion om religion och tro, bortom ”vad ska vi göra med muslimerna”
 75. Ideologier och grundvärdering
 76. Långa väntetider för asylsökande
 77. Alternativ till Folkpartiets skolpolitik
 78. Apatiska flyktingbarn
 79. Globalisering och global rättvisa
 80. Minskat fokus på homogena grupper och mer på individer
 81. Psykiatri och tidiga insatser för psykiskt sjuka
 82. Kvaliteten på universitets- och högskoleutbildningar
 83. Studenters situation
 84. Forskningsanslag och forskning, inte minst inom samhällsvetenskap och humaniora
 85. Göra yrken inom vård, skola och omsorg attraktiva
 86. Flygtrafik och dess miljöpåverkan
 87. Offentliga rum såsom kulturhus, fritidsgårdar och bibliotek
 88. Villkor för deltidsarbetslösa
 89. Sterilisering av transsexuella
 90. Vapenexport
 91. Försvaret
 92. Asylpolitik rent allmänt
 93. Banker och finansspekulation
 94. Lika bemötande för alla som utsatts för övergrepp eller våldtäkt, oavsett var i landet man befinner sig
 95. Visioner av hur man skulle vilja att samhället såg ut
 96. Konsumentfrågor
 97. Förenklingar i byråkratin och kortare väntetid i kontakt med exempelvis Försäkringskassan och Socialtjänsten
 98. Arbetslöshet bland akademiker
 99. Kvalitet på äldreomsorgen
 100. Synen på individ och samhälle

Fotnot: Tack till Twitter, Facebook och vänner för alla förslag. Listan är en sammanställning. Det innebär också att jag inte kan svara på varför vissa frågor “ju faktiskt har debatterats, varför ska den och den vara med?”. Folk har föreslagit, jag har antecknat, helt enkelt.

13 thoughts on “100 saker som skulle kunna tas upp i valrörelsen om inte skatter, burkor och RUT-avdrag tog all plats”

 1. Jag har två till: Tandvården (hur tänderna inte kan betraktas som en del av kroppen och omfattas av samma regler som den vanliga sjukvården är mig en gåta) samt individualiserad föräldraförsäkring (både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar detta, ändå tar de – enligt Nicholas Ringskog Ferrada Noli som har kollat – inte upp frågan i sitt gemensamma valmanifest).

 2. Problemet är att blocken (d.v.s. de två största partierna) verkar rätt överrens i många av de viktigaste frågorna. Vapenexport, minskat bilberoende och djurrättsfrågor är frågor som (vad jag vet) bara mp driver aktivt. Och jag tror inte att sossarna har någon större vilja att lägga ner en så stor inkomstkälla som vapenexporten. Kanske beror det på att man skippar idédebatterna och bara fokuserar på att pumpa ut pengalöften till sina målgrupper.

 3. Bra lista. Särskilt det om invandrare, jag blir så less allt SD-folk på nätet som klagar hur dåligt debattklimat det är runt de frågorna, samtidigt som de själva har en otroligt selektiv syn på integrationsproblematik.

  Drogpolitiken hade förtjänat en post också, det är dags för folk att inse att även det är förtryck.

 4. Låter utmärkt, men saknar, omställningsberedskap för peak oil, arbetstidsförkortning, medborgarlön, ifrågasättande av reklamens roll, återskapa det lokala jordbruket och samhället, bojkott av slit- och slängfilosofin, ekologisk närproducerad vegansk mat – det optimala för miljön, en veritabel cykelrevolution, livsstilar som befrämjar lycka och hälsa….spontant spånat av en radikal v

 5. Ursäkta upprepning, en ny skola, likande den Ananda Marga förespråkar, en diskussion livskvalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>