Modernt om sex och Sverige

Igår hade Sex på kartan premiärvisning i SVT. Den tecknade filmen, från UR i samarbete med RFSU, är tänkt att användas som sexualupplysningsmaterial i högstadieskolor. Det kan tyckas överflödigt. Sexualundervisning har varit obligatoriskt i svenska skolor sedan 1955 och samtida ambitioner innefattar att låta sex- och samlevnad vara ett inslag i flertalet ämnen.

Samtidigt visar statistik att antalet smittade i könssjukdomar ökat de senaste åren. Trots att upplysning är mer omfattande idag och utgår ifrån ungas perspektiv på ett annat sätt än exempelvis 1955 är de ungas frågor kring sex och samlevnad också relativt oförändrade. Framförallt finns där kanske ett ständigt oförändrat behov av att diskutera och fråga. I ett samhälle med nedsatta resurser i skolor, samtidigt som skolpolitiken fokuserar allt mer på mätbara kunskaper, är behovet förmodligen större än på länge.

Sex på kartan är en bra utgångspunkt. Pedagogisk, med snygg och upplysande grafik kring exempelvis vad som händer i kroppen vid en orgasm. Tankeväckande på ett sätt som gör det lättare att gå vidare efter de 28 minuter som filmen varar. Ett genomsyrande öppet förhållningssätt som både uppmanar till bejakande av den egna lusten, men samtidigt känna sig trygg i att sätta gränser.

I Sex på kartan är det också mycket tydligt att man velat bredda den tidigare relativt snäva diskursen kring sex och samlevnad. Mödomshinnan har modernt bytt namn till slidkrans, efter RFSU:s namnbyte häromåret, och myten om hur den spricker vid första penetrerande samlaget dementeras. En diskussion kring det kvinnliga könsorganets omtvistade benämning slutar i en upprättelse för det grövre begreppet ”fitta”. I klassen finns invandrarkillen vars namn är så svårt att uttala att han suckande utbrister ”du kan kalla mig Björn”. Likaså finns här den öppet lesbiska tjejen, som oproblematiskt talar med sin mamma om hennes hemliga förälskelse i klasskompisen. Homo- och bisexualitet nämns också, medan skillnaden gällande transsexualitet poängteras. Sakkunskaper är tydliga och det första samlaget som skildras är precis så fumligt, med svikande erektion och kondomletande, som det kan vara. Kan det verkligen räknas som oskuldsförlorande när det slutar med ”bara petting?”

Det mest hedervärda är den vida definition av sex som anges. Här tar filmen ett viktigt steg ifrån den heterosexuella penetrationsnorm som fortfarande är dominerande i både sexspalter och sexualundervisning. Istället vidgas begreppet sex till i stort sett allt som känns lustfyllt och bra, oavsett om det rör sig om hångel, onani eller trekanter. Om andra inslag känns krystade är det här den verkliga revolutionen ligger. Genom att anföra en grundläggande förståelse av sex som någonting betydligt större än den barnalstrande penetrationsaktiviteten öppnar det också upp för bredare samtal och sexuella praktiker. Jag är också övertygad om att det minskar pressen på en hel del nervösa tonåringar som matats med en rigid bild om vad oskuldsförlorande och sexuellt umgänge bör innebära. Inte bara tonåringar för den delen, såväl kvällstidningars samlevnadsexperter, medelålderspar och innerstadssinglar skulle förmodligen må bra av att fundera på vad det där begreppet sex egentligen innebär och varför vi år 2011 fortfarande är så fixerade vid penetrationens varande.

Sex på kartan är modern och i många fall upplysande. Samtidigt fungerar Sex på kartan som en bit av ett modernt folkhälsoprojekt som försöker vara inkluderande och uppdaterad. Här är homosexualitet inte längre en fas som går över och ingen gråtande mamma som aldrig kommer att få barnbarn finns med i bilden. Det mångkulturella Sverige får plats i karaktärerna och den utvidgade definitionen av sex får en självklar roll, där penetrationen mist sin stora betydelse inom sexuella handlingar. Mer än någonting annat är Sex på kartan en skärva av Sverige idag, eller snarare det land som Sverige gärna vill ge sken av att vara idag. I bloggar, på internets bakgård i form av forumet Flashback och flertalet rasistiska hemsidor pågår redan en hätsk ilska mot den öppenhet och ”mångfaldspropaganda” som Sex på kartan står för. Att normalisera såväl utomsvensk bakgrund, som homosexualitet, behäftas med begrepp som ”rasblandning” och ”accepterande av sjukdom”. Det gör filmen ännu viktigare, samtidigt som det är ett faktum att den försöker visa på en samtidsanda som till fullo dessvärre inte existerar.

Myten om 1960- och 70-talets obegränsade frigjordhet manifesterades i Ur kärlekens språk 1969. På samma sätt kommer vi förmodligen se tillbaka på Sex på kartan som en manifestation över det öppna och pluralistiska Sverige vi önskade att vi helt levde upp till 2011. Att filmen är material för en ny generation frågvisa unga väcker dock hopp om framtiden.

Text publicerad i GP Kultur 18/1

9 thoughts on “Modernt om sex och Sverige”

  1. Jag har tyvärr missat att se filmen, men den verkar vara bra när du beskriver den. utifrån hur du beskriver den känns den som en stark motsats till den sex-och samlevnadsundervisning jag fick i skolan första hälften av 00-talet. Då fokuserades det mest på killartna och deras njutning och man tog upp könssjukdomar. Man nämnde inget om homosexualitet, bisexualitet eller om tjejers njutning.
    Hoppas verkligen att den här filmen är med och skapar en sex-och-samlevnads-revolution för det behövs verkligen.

  2. Du skriver mycket om mångfald och pluralism, det är väl bra. Men det är också den enda rösten som hörs från mediasverige. Gatans parlament (be)möter man på gatan inte inifrån de svenska verklighetsfrånvända mediahusen.

    Du står också för en norm – ung, kvinna, vänsteorienterad, med de “rätta” åsikterna. Se dig om och fråga varför den normen får väldigt mycket utrymme. Är det för att ni är duktiga, ja kanske. Men kanske är ni bara mediechefernas dåliga samvete….

  3. När jag läste sex och samlevnad på lärarprogrammet såg vi någon tecknad film. Jag tror det måste ha varit den. Hursomhelst, den var så jäkla osexig och avtändande och deprimerande att det inte var klokt. Ska sex verkligen framställas som något som är en jäkla plåga som måste genomlidas för att alla andra gör det? Finns det inte nog med tjejer som har sex fast de inte vill och får problem med underliven?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>