5 thoughts on “Polyteism?”

  1. “Gud kommer tt frölåta mig, det är hans yrke” sade Voltaire – som naturligtvis var medveten om att en så reducerad gud skulle bli fullständigt tandlös och ointressant. Man behöver inte hålla på och försvara den tid när biskoparna satt i riksdagen och kyrkan välsignade rikets trupper för att inse att om man kräver att Gud först och främst ska förhålla sig jämlikt och hyggligt till allt, inklusivbe andra gudar och andra livsideal, så blir Gud – och allt kyrkan står för – en lekboll för vilka hajpade opinioner som helst.

    Din text underförstår att det ska vara off-limits för en kyrka eller ett samfund att säga eller göra något som någon kan anse innebära “för litet respekt” för HBT-människor, okay? Religiös tolerans och inbördes respekt är något vi ska kräva av *lagen* och staten som offentlighet, inte primärt av de religiösa samfundens företrädare (man kan uppmuntra det men knappast _kräva_ det med hot om dosmtol i bakfickan). Annat än om de faktiskt, gud hjälpe, börjar slå ihjäl varandra.

  2. @Johan: Att hävda att man är Kränkt eller Förfördelad av någon kollektiv instans, t ex en religion eller en myndighet, är idag inte något som man vill diskutera eller förhandla om: varken bilden av att någon blivit utknbuffad eller den spelplats där det inträffade går att diskutera. Det handlar bara om att claima kränktheten: först och mest kränkt viner, alla andra måste vika sig för den som säger att han/hon är kränkt. Och i Sverige handlar det i nio fall av tio om hbt-personer när sådana här anspråk kommer upp. Sorry, en religion med jämlikhet och queerkorrekthet som överrockar under hot om lagföring är ingen religion alls utan bara ointressant myspys.

  3. Den definitionen av Gud i Kyrkans tidning kan jag köpa som humanist. Men den rättfärdigar inte allt dumt som jag hört av kyrkans präster och vad jag läst i bibeln och som kyrkan har gjort. Om man inte behöver ta ansvar för sina ord så förstår jag inte alls meningen med kyrkans skrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>