3 thoughts on “Texter om utbildning X 2”

  1. Journalister och författare med bihang har överlag en tämligen snäv och elitistisk uppfattning om vad begreppen bildning och allmänbildning lämpligen bör betyda. Att de på fullt allvar tror att just deras intresseområden utgör den mänskliga civilisationens fundament är en bra illustration av deras kollektiva självupptagenhet.

  2. Tack för texten om skolan! Är lärare i årskurs 4-6 på en kommunal skola där (faktiskt!) det mesta fungerar mycket bra, men det var otroligt skönt att läsa en text där någon så tydligt ser problemen som finns inom skolan och skolpolitiken idag.
    TACK!

  3. Vad skönt att se humaniorans roll upplyft i media på det här sättet – precis som du säger leder ju de humanistiska utbildningarna till en rad kompetenser som arbetsgivare faktiskt har jättestor nytta av.

    Vid Lunds universitet gjordes för ett par år sedan en alumniundersökning, som visade att en väldigt hög andel av humaniorastudenterna har kvalificerade jobb inom något år efter uttagen examen – detta på grund av just de kompetenser du beskriver i din text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>