Diskussioner som inte görs rättvisa i Twitterformatet

Jo, Gabriel. När jag påstår att The Emperor,i Star Wars III, faktiskt är den enda postmodernisten i sammanhanget hänvisar jag till det han säger till Anakin när han försöker få honom på sin sida.
Anakin påstår att Jedis är goda och The Emperor svarar med att godhet är ett relativt begrepp.
Han är ju den enda som framhäver såväl godhet och sanning som både relativistiskt och subjektivistiskt.
The Emperor säger aldrig rakt ut att han står för någon slags absolutism och att det finns en dikotomi mellan godhet och ondska. Istället framhäver han kampen som man utkämpar med sig själv när man har The Force. Det är Anakins tolkning när han i slutet parafraserar George W. Bush i samtalet med Obi-Wan Kenobi och säger att om du inte är med mig är du min fiende. The Emperor säger aldrig någonting dylikt.
Det är också Obi-Wan Kenobi som ålägger The Siths med absolutism och dikotomiskt tänkande när han svarar Anakin att Only a Sith deals in absolutes. Oh really? Är det några som har en mindre komplex relation till godhet/ondska så är det väl The Jedis. Däremot är ju de övertygade om att de är good guys och duktiga på att utmåla fienden som the bad guys och kan således använda sig av en sådan projicering som att det är fienden som dealar med absolutes för att framhäva sig själva. Smart politisk argumentation från deras sida.

Jag säger inte att The Jedis inte också har issues med att slåss med the dark side of the force. Det är ju delvis därför jag älskar Star Wars. Det finns ingenting ont och gott utan båda delarna existerar i en och det är rädsla, ilska och dylika känslor som gör att man utnyttjar kraften på fel sätt. Men det som kanske irriterar mig med The Jedis fullständigt ologiska projicering, där de menar att de inte reagerar i termer av godhet och ondska, är deras underdogpositionering där de samtidigt framhäver sig själv som bättre. Genom att inte sträva efter makt, utan istället godhet och balans, rättfärdigar de sin dikotomi på ett sätt som The Siths och Imperiet inte kan göra.