Much ado about nothing i äktenskapspropositionen

Sitter och läser igenom propositionen kring samkönade äktenskap (2008/09:80) efter att ha läst en rad artiklar på ämnet nyligen. Bara för att regeringen (minus kd då) la fram en motion i frågan verkar det inte ha blivit mindre förvirrat.
Malena Rynell skriver om ett könsneutralt äktenskap i DN och påstår att äktenskapsbalken ska döpas om till samlevnadsbalken.
Enligt en annan artikel kommer ordet “äktenskap” att strykas ur vigselakten, enligt förslag som ska diskuteras i Kyrkorådet i september.

Nu läser jag propositionen i sin helhet. Jag trodde i min naivitet att det skulle bringa klarhet.
Såhär lyder dock regeringens bedömning i just frågan kring könsneutrala äktenskap:
Huvudfrågan i lagstiftningsärendet är om institutet och begreppet äktenskap ska definieras så att det omfattar par av samma kön. Frågan kan lösas på olika sätt.
Regeringen väljer att nu inte lägga fram något förslag om könsneutrala äktenskap. Det innebär att förutsättningen att äktenskap ingås mellan personer av olika kön inte tas bort. Regeringen föreslår däremot att den inledande bestämmelsen i äktenskapsbalken ges en något ändrad utformning.

Det regeringen, efter utredningar och remisser, har kommit fram till är alltså:
1. Att frågan kring om begreppet äktenskap även ska omfatta par av samma kön “kan lösas på olika sätt”. Eh ja. Det var ju rätt bra sammanfattat.
2. Att regeringen uppenbarligen ändå inte lägger något förslag om könsneutrala äktenskap.
3. Heterosexuella får fortfarande ingå äktenskap! En sån himla tur, de låg ju väldigt illa till annars.
4. Den inledande bestämmelsen i äktenskapsbalkens “något ändrade utformning” innebär
följande:
Texten som förut löd: Äktenskap ingås mellan man och kvinna. De som har ingått äktenskap med varandra är makar.
Kommer från och med den 1 maj istället att lyda: I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. Äktenskapet ingås mellan man och kvinna. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.

Kommentera gärna och dementera och upplys mig om hur läget egentligen ligger till.
Är det här allt? Vad blir de egentliga konsekvenserna efter den 1:a maj? Kommer någonting förändras alls?
Propositionen kan man läsa i sin helhet här. Gör det gärna och se om ni blir klokare i just frågorna rörande samkönade äktenskap.

3 thoughts on “Much ado about nothing i äktenskapspropositionen”

 1. Du refererar till den proposition som lämnades i december förra året. Men det var väl på grund av att man inte lyckades komma hela vägen i denna prop som debatten fortsatte, vilket mynnade ut i den motion som M/C/FP presenterade i slutet av januari?

  Denna senare motion hittar jag inte på riksdagens webbplats, men den finns här: http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_4477/ImageVaultHandler.aspx

  Motionen föreslår att att propositionens författningsförslag avslås (åtminstone i denna centrala del) och ersätts med en annan lydelse: “I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap.
  De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.”

  Jag vet dock inte om riksdagen beslutat om motionen ännu.

 2. TACK! Vilken hjälp! Vilken tur att det var jag som snurrat till det, även om jag får skämmas. Men jag sökte ju bara efter senaste proposition på regeringen.se och det var det som kom upp.

 3. Glad to help! Saken blir ju komplicerad rent rättskällemässigt iom att det inte är regeringen som lagt förslaget (då skulle det varit en proposition, och säkert funnits på regeringen.se), utan bara några enskilda partier (som råkar vara representerade i regeringen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>