3 thoughts on “Mitt liv som Maud Olofsson”

  1. Intressant.

    Får mig att tänka på när jag och mitt ex pratade med beduiner i Tunisien. De kunde inte längre försörja sig med sin traditionella livsstil och hade därför fått flytta in till stan. På somrarna gav många sig ut i öknen i långa perioder för att komma ihåg vilka de var och bevara relationen till den gamla miljön.

    Lite så ser jag på landsbygdsturism också. Det var inte och är inte människors högsta önskan att bo i stora städer, varken i Sverige eller i andra delar av världen. Urbanisering handlar ju allra främst om pengar, att kunna försörja sig och sin familj. Att stora delar av befolkningen vantrivs i städerna eller i alla fall känner ett behov av något stillsammare har rätt lite att göra med exotisering tror jag.

  2. Försök att förstå detta, du och alla ni andra som svänger er med glesbygdsbegrepp, du har aldrig bott i glesbygd. Allt utanför staden är inte glesbygd. Det är inte glesbygd bara för att byn ligger i skogen och för att husen står glest. Glesbygd är extremen och avser de områden som ligger minst 45 minuters bilfärd från närmaste tätort med minst 3000 invånare. Det är problematiskt för kampen för en levande glesbygd när folk blandar ihop begreppen och således missriktar det ljus som borde falla på dem områden med störst problem. Stora delar av norra jämtland och lappland skulle offra sin högerhand för de förhållanden vad gäller närhet till service som råder på Rödön. Du står för ett typiskt stadsperspektiv men skriver i övrigt en fin blogg.

  3. Ivar: Absolut beror urbanisering på att människor "måste" bo så. Men samtidigt finns en attityd kring landsbygd som mindre värd, lite komisk, någonting man kan göra ner. Förutom på sommaren då man istället idealiserar det. Det var lite det som jag var ute efter. Att idealismen som blomstrar på sommaren, när alla flyr ut på landsbygden, också är en del i att inte se glesbygd som en reell del av Sverige.

    Anonym: Ja, naturligtvis använder jag glesbygdsbegreppet något slarvligt, för att få in så mycket som möjligt utanför storstäderna. Men jag använder inte Rödön som direkt exempel på glesbygd. Jämtland är ett glesbygdslandskap, men att jag mestadels håller mig några mil utanför stan är en annan femma. Jag försöker tala om glesbygden i stort, landsbygden i stort. Tråkigt om det uppfattas som att jag har ett storstadsperspektiv, när det är exakt det som jag försöker ifrågasätta. Jag reste för övrigt runt en del i Jämtland nu under sommaren, som tidigare sommaren. Så jag har sett mer än sommarstället och uppväxten på Rödön, om det gör mig kvalificerad att uttala mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>