Monogami inte en självklarhet

Text publicerad i GP Kultur 7/9

Under samlingsrubriken Att älska fler har Dagens Nyheter den senaste veckan publicerat reportage om polyamori, relationsanarki och andra former av icke-monogama relationsformer.

Bilden som målas upp är ett flummigt, hektiskt och begreppsmässigt komplicerat liv. Under rubriken ”Polylingo” listas mängder av ord som får ett icke-monogamt liv att framstå som ett glosförhör. Personerna som intervjuas är – som flera av kommentarerna till artiklarna påpekar – ”typiska konstnärer och flummare”. En alternativ och kulturell medelklass som kan kosta på sig att vara öppen med sina flersamma relationer och avståndstagande gentemot monogami-normen.

En spännande kontrast mot reportagens sensationslystnad utgör en text i Modern Psykologi (3/2012). Här intervjuas Cristopher Ryan, doktor i psykologi, som menar att monogami uppstod av ekonomiska omständigheter i jordbrukssamhället då man var tvungna att sluta sig samman. Innan dess fanns mindre behov av att leva i par livet ut och man levde inte sällan i flersamhet. Oavsett om tesen stämmer eller inte utgör den en intressant kommentar kring den livslånga monogamins påstådda naturlighet.