Manifest mot stadsomvandling

Text publicerad i GP Kultur 24/10

Not in our name. Det är titeln på det manifest som konstnärer, författare, musiker och andra kulturarbetare i Hamburg skrivit under. ”Inte i vårt namn”, konstaterar de och sätter ner foten mot den stadsomvandlingsprocess som bland annat innebär att politiken underordnats en image av en stad där den så kallade ”kreativa klassen” vill bo.

”Vi vägrar att tala om denna stad i marknadsföringens kategorier”, skriver kulturarbetarna och räknar i stället upp alla de problem med segregation, fattigdom och en icke-fungerande bostadspolitik som torde vara mer akut. Likaså drabbas de också själva av allt dyrare hyror för ateljéer och replokaler och att det blir allt svårare att arrangera tillställningar som inte är vinstdrivande.

Att den kreativa klass som Europas städer konkurrerar om att attrahera själva sätter ner foten är välkommet. Manifestet tydliggör konflikten mellan en levande stadspolitik för medborgare och staden som varumärke på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det är ett klargörande som ekar av igenkänning av de strukturer som också finns i Göteborg.