Var en motröst i det manliga hatet

Text publicerad i GP Kultur 7/2

Uppdrag Gransknings reportage om näthatet mot kvinnor väckte stor uppmärksamhet redan före gårdagens sändning. Ett You­tube-klipp där flera kända kvinnliga journalister, författare och opinionsbildare läste upp några av mailen som de fått sågs av många. Som en spegling av själva ämnet stängde Uppdrag Granskning ner kommentarsfältet. Kvinnorna fortsatte att hatas även där.

Det mest oroväckande med reportaget är att flertalet av de medverkande journalisterna berättar om hur de ibland undviker vissa ämnen för att de inte orkar med det hat som följer. Ämnena är gemensamma för alla: det rör invandring och rasism samt feministiska frågor. Särskilt oroväckande är det att Anna Hedenmo, programledare på ett av public service ledande nyhetsprogram, har de tankarna.

Det är ironiskt att samma herrar som konstant tjatar om att det idkas censur i det offentliga rummet strävar efter att tysta opinionsbildare som inte delar deras åsikter om invandring. De talar om yttrandefrihet samtidigt som de själva är ett hot mot den genom att med sina trakasserier få journalister att tänka efter ett varv till så fort invandring, rasism och islamofobi är på agendan. I en samtid som desperat kräver starka, antirastiska röster riskerar de i stället att tystas av kränkningar och hot.

Uppmaningar om nätkärlek florerar just nu i sociala medier, som ett slags mot­rörelse till hatet. Påtagligt är dock att de som står för de uppskattande orden till största delen är kvinnor, medan hatet nästan uteslutande är manligt. Men det är inte meningen att andra kvinnor ska behöva kompensera för den psykiska terror som män utsätter journalister för. Att ta ansvar för hur andra mår är en kvinnoroll som behöver avlastning.

Därför vill jag särskilt uppmana alla män att ta sitt emotionella ansvar som medmänniskor. Kränk inte andra, vare sig på nätet eller någon annanstans. Ge kvinnor uttalad uppskattning för deras arbete och kompetens, oavsett om kvinnan ifråga är journalist eller städerska. Var en motröst i det manliga hatet.