Recensionslänkar

Jag lägger ju aldrig upp mina texter som rör litteraturkritik här, men här är de flesta som jag skrivit under hösten och vintern:

Eva Franchells Partiet i HD Kultur 24/8

Suzanne Bröggers Prinsen av Mogadonien i HD Kultur 26/8

Marcus Priftis Främling, vad döljer du för mig? i HD Kultur 28/8

Adam Cwejmans Välviljans rasism i HD Kultur 4/1

Lisa Bjurwalds Skrivbordskrigarna i HD Kultur 31/1

Lotta Olssons Himmel i hav i GP Kultur 14/9

Nina Björks Lyckliga i alla sina dagar i GP Kultur 20/9

Sara Tuss Efriks Mumieland i GP Kultur 10/10

Helena Erikssons Täthetsteoremet i GP Kultur 31/10

Bob Hanssons Det sista vi har är våra kroppar i GP Kultur 12/11

Nina Hemmingssons Det är svårt att vara Elvis i Uppsala i GP Kultur 14/12

Elin Olofssons Då tänker jag på Sigrid i GP Kultur 25/1