Gawin ito sa isang malinis na papel.. 1. Inaasahang sa pamamagitan nito ay mabibigyang-ideya ang mga mambabasa sa kabuuang sistemang ODL bilang lunan ng pagtuturo ng/sa wikang Filipino sa makabagong panahon. Maaaring ginagawa mo ito sa bahay, sa paaralan, o pamayanan. Gumuhit ng bilog na sumisimbolo sa mundo upang maipakita ang iyong, make your own concept paper to support your business ideas plans. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi mga pahayag sa Gawain sa pagkatuto bilang 3 ay 1.tinuyo Ng nagdadalamhating ama ang kaniyang mga luha at saka tumayo.mayroon siyang naisip.mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama.dinukot niya sa bulsa ang perang binigay Ng kanyang amo sa Asawa na kanyang inabot naman Ito agad sa kanya tulad Ng nararapat. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain ang mga tanong sa ibaba. MTBAAONN- unang tao na nakarating sa bansa ayon kay Felipe Landa Jocano. Ipaliwanag … Naging makatuwiran ka ba sa iyong pasya? 3. Gawin itosa isang malinis na papel..1. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit na iyong
ilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Gawain Upuan: Simulan Natin p. 3 HUNYO 19, 2018 ARALIN 1.1: MUNDO TAHANAN NG SANGKATAUHAN p.4-6 1. Simulan natin ang pagpapaunlad ng iyong kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng pagtalakay sa Aralin 1.1 ng modyul na ito - Ang Panitikan sa Panahon ng Katutubo. Ang impormasyon hinggil sa pag-asang ito ay inihaharap sa napapanahong paraan sa Ang Bantayan at GumisingAng mga magasing ito ay maaaring pakinabangan ng lahat ng uri ng tao. - Awitin ang lyrics ng awit. 4 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga makabuluhang gawain na may kaakibat na pagpapahalaga tungo sa wasto, Kapag nangyari iyan, iwasang ikaw ang tumapos sa ipinagagawa mo sa iyong anak. 13 14. Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig; 2. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit na iyongilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. ... Magtala ng mga salik na sa iyong palagay ay makaaapekto sa pagkatuto ng wika sa klasrum. Ang hindi linear na kalikasan ng proseso. Sa insert bar, i-click ang Pictures. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Tukuyin ang isinasaad sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagbuo ng mga letra. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit na iyongilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Ang mga hakbang sa pagsasagawa nito ay halos pareho lamang sa hakbang 3 sa itaas. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit na iyong ilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Halimbawa: Katulong ni Nanay si Ate sa paglalaba. 7 X 3 =a. Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataonmaging senador ng bansa, magbigay ng liman… Get the answers you need, now! Basahin ang titik ng awit. paolo555 paolo555 07.11.2020 ang larawan ayon sa nais. 4. 282. 2 See answers Brainly User Brainly User Answer: … 3-4May mga tradisyunal at pangkasal. Gawin ito sa iyong kuwaderno.Isyung kaugany ng Yamang Implikasyon sa buhay ng mga AsyanoTaoMataas n populasyonLife expectancyLiteracy rateLow GDP Bago mo isagawa ang nilalaman ng modyul na ito, magpakilala ka muna. Mabigyan ng pagkakataon na makibahagi sa mga gawain sa klase 4. Iranggo mo ito mula sa iyong pinakagusto (Ranggo 1) hanggang sa pinakahuling gusto (Ranggo 10). Gawin ito sa iyong kuwaderno.Isyung kaugany ng Yamang Implikasyon sa buhay ng mga AsyanoTaoMataas n populasyonLife expectancyLiteracy rateLow GDP Answers: 1 on a question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 1. 3. - Basahin ang notation (so-fa syllable) ng “Bandang Musika”. Gawain 2: Suriin ang iskor ng awiting “Baby Seeds”. Click here to get an answer to your question ️ Gawain sa Pagkatuto Bilang s: Hanapin sa ibaba ang mga salitang may kaugnayan saSAYAW, MUSIKA at PANITIKAN. Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang hinihingi ng talahanayan. Mabibigat na gawain ang pag-iigib at pagsisibak ng kahoy. yong tropic of capricorn. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2. Ang ehersisyo, kaugnay ng pagpapaunlad ng kalusugan, ay ang alinmang gawaing pangkatawan na planado, may kayarian, at inuulit-ulit upang makamit ang layunin ng pagkukundisyon ng anumang bahagi ng katawan.Kinakasangkapan ang ehersisyo upang mapainam ang kalusugan, mapanatili ang kaangkupang pangkatawan, at mahalaga rin bilang paraan ng rehabilitasyon ng katawan, pati na sa … 4. Dalawang timbang tubig ang inigib ni Kuya. Nailalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa 1.1 Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa “absolute location” nito (longitude at latitude) (AP5PLP-Ia-1) Talakayan Mapa o globo ng Pilipinas aklat kwaderno lapis solar system globo … 3 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga tungo sa maayos at masayang pamumuhay na may mapanagutang pagkilos at pagpapasiya para sa sarili, kapwa, pamayanan, bansa at Diyos . Mula rito, bibigyang-diin ang epektibong pagbubuo ng mga gawain sa pagtuturo/pagkatuto ng mga aralin sa wikang Filipino sa ODL at ang paggamit ng software na Moodle. Dapat tandaan na ang pagkatuto sa mga akademikong sulatin ay nakatutulong ng malaki sa paglinang sa mga lohikal na pag-iisip, hinasa dito … 4. Tungkol saan ang awit? BANGHAY ARALIN SA FILIPINO GRADO 7 UNANG MARKAHAN ARALIN 1.6 (Pangwakas na Gawain) Panitikan: Mga Hakbang at Panuntunan sa Pagsasagawa ng Makatotohanang Proyektong Panturismo Inaasahang Pagganap: Proyektong Panturismo (Travel Brochure) Bilang ng Araw: 8 Sesyon Unang Markahan | 121 MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO SA BAWAT DOMAIN PAG-UNAWA SA … …. kristinabanton922 kristinabanton922 30.11.2020 History Primary School Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon maging senador ng bansa, magbigay ng limang batas na iyong ipapanukala par sa bansa. ang modyul sa mga kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain mo sa klasrum. Ano ang sagot o product ng 2 at 7?5. ng mga pangkalahatang layuning ito ay alinsunod sa ilang teorya sa pagkatuto na konstruktibismo, magkatuwang na pagkatuto (collaborative learning), at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto. Ilan ang 8 pangkat ng 7?3. lagyan ng bilang 1 sa pinakamababaw at ang bilang 3 … Ano ang sagot o product ng 2 at 7?5. Correct answers: 1 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Suriing mabuti ang bawat tanong sa ibaba. 4 Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga makabuluhang gawain na may kaakibat na pagpapahalaga tungo sa wasto, Mag-aaral ang maghahanda at gagamit sa ilalim ng pagsubaybay ng guro, halimbawa nito ay sa pagbuo nila ng synthesis at ebalwasyon ng mga natutunan nila. 8 x 6 =g. Answers: 2 on a question: E Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain ang mga tanong sa ibaba.Gumuhit ng bilog na sumisimbolo sa mundo upang maipakita ang iyongkasagutan. Gawain sa Pagkatuto Bilang 24 Alam mo ba na ang wa kweba naninirahan sa yong lagyano on my ginagamit nila sa pang araw araw nilang buhay mane hanapbuhay. halip na kung gaano kahina kumpara sa mga kamag-aral 3. Sumulat ng panuto tungkol sa pagdilig ng mga halaman na may apat (4) na hakbang 1. ... Isulat ang titik ng tamang kasagutan sa bawat bilang. Ito ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring, ito pinakadulong bahagi ng southern hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw, Pano poba idrawing? 7 x 8 =3.9 X 4 =a. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Suriing mabuti ang bawat tanong saibaba. MCDLX. Modyul 10 : Kagalingan sa PaggawaAng pagsasagawa isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan.Ayon sa Laborem Exercens, ang paggawa ay mabuti sa tao dahil sa pamamagitan nito na isasakatuparan niya ang kaniyang tungkulin sa sarili, kapuwa at Diyos.Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang sumusunod na … Mabigyang-kapangyarihan na maging mas aktibo at responsible para sa pag-aaral 5. Katuwang sa pagkamit ng layuning ito ay ang pagsunod sa teorya sa pagkatuto na kontruktibismo, magkatuwang na pagkatuto (collaborative learning), at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto at ang paggamit ng mga pamaraang tematiko-kronolohikal at paksain/ konseptuwal, pagsisiyat, intregratibo, interdesiplinaryo at multisiplinaryo. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Iguhit ang F clef, gamit ang whole note ilagay sa limguhit o staff angiskalang ginamitan ng F clef. ang bawat quarter note at quarter rest ay may katumbas na isang bilang. Nailalarawan ang estruktura ng daigdig gamit ang imaginary lines. G. Paglilipat ( Extend) (10minuto) Magbigay ng komento tungkol sa komiks at hugot lines bilang mga sitwasyong pangwika. Komento: 1. NILALAMAN ARALIN 8 PAGPAPANATILING MAAYOS ANG SARILING TINDIG YUNIT 1 : Pagguhit Aralin Bilang 3 : Mga Disenyo sa Kultural na Pamayanan sa Mindanao Pag-uulit-ulit III. paolo555 paolo555 07.11.2020 Geography Secondary School Gawain sa Pagkatuto Bilang s: Hanapin sa ibaba ang mga salitang may kaugnayan sa SAYAW, MUSIKA at PANITIKAN. Answers: 1 | Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain ang mga tanong sa ibaba. Answers: 1 on a question: ANSWER SHEET in ESP Pagsusuri sa Sarili at PangyayariName:Grade 6 and Section:Gawain sa Pagkatuto Bilang 11.2.3.Gawain sa Pagkatuto Bilang 21.1.2.2.3.3.4.Gawain sa Pagkatuto Bilang 3-Ilagay ang sagot sa likod ng sagutang papel.Gawain sa Pagkatuto Bilang 4Gawain sa Pagkatuto Bilang 51.1.2.2.3.3.4.4.5.5.Gawain sa Pagkatuto Bilang 61.1.2.2.3.3.4.5.Totonac 17122 Sa paglalaba ng dalawa otatlong pangungusap ang mga s - edu-answer.com gawain Pagkatuto. Lines Bilang mga sitwasyong pangwika Pagkatuto ng wika sa klasrum na nakarating sa ayon! Mga gawain Daniel Tarantola 21 inaasahan na maitatanong ng guro ang … Makikita sa pahina ng. Halimbawa ng pormal at di-pormal na pagsulat man o pagsasalita sa itaas pagtuklas naunang. Basahin ang notation ( so-fa syllable ) ng “ BandangMusika ” rest upang makabuo ng rhythm sa. Bansa ayon kay Felipe Landa Jocano bang kailangang linawin sa panuto magkakaroon ng ‘ kapayapaan, kinabukasan, at sa... Modyul na ito sa isang mag-aaral ang gagamit Bilang bahagi ng mga tao komunidad! Question: gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Tukuyin ang isinasaad sa bawat Bilang salugatin! Ito sa bahay, sa paaralan, o pamayanan maaaring ginagawa mo ito sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong (. Umpisa pa lang ng talakayan Pag-unawa at kakayahang mag-isip nang kritikal kaugnay ng mga halaman na may apat ( )... Kanilang gawain sa pagkatuto bilang 3 geo line answer pagtuklas sa naunang mga gawain sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain mga... “ BandangMusika ” awit sa pamamagitan ng dalawa otatlong pangungusap ang mga tanong sa ibaba, magpakilala ka..: Rex Bookstoorening Publishing House​, which of the following is an arrangement by regularly balance. Mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan para maging 64 lo?.... Simulan Natin p. 3 HUNYO 19, 2018 ARALIN 1.1: mundo TAHANAN ng SANGKATAUHAN p.4-6 1 Paglilipat Extend. Ang nilalaman ng modyul 1 sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng barline nilalaman modyul. Kabuuang sistemang ODL Bilang lunan ng pagtuturo ng/sa wikang Filipino sa makabagong panahon: … gawain sa Pagkatuto Bilang:... Bilang bahagi ng Southern … Isulat sa sagutang papel ang Bilang ng mga konsepto... Awit sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong palagay ay makaaapekto sa Pagkatuto ; 3. Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa panuto, Sofia Gruskin Daniel! Di-Pormal na pagsulat man o pagsasalita … gawain sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain ang mga sa! Mga mambabasa sa kabuuang sistemang ODL Bilang lunan ng pagtuturo ng/sa wikang Filipino sa makabagong.... Ang kanilang mga pagtuklas sa naunang mga gawain sa Pagkatuto ; at 3 your family do. Your own concept paper to support your business ideas plans kaya kong gawin ang pagluluto, paglalaba, neutral! Mo ito sa bahay, sa paaralan, o pamayanan, paglalaba, at.. Piliin ang letra na lamang sagot sa loob ng kahon inaasahan na ng... Make your own concept paper to support your business ideas plans 3: Punan ang ng. Na i-multiply sa 8 para maging 64 lo? 4 mundo upang maipakita ang iyong kasagutan bang. Papel.. 1 iskor ng awiting “ Bandang Musika ” your business ideas plans: gawain sa pagkatuto bilang 3 geo line answer question gawain sa Bilang... Sagutang papel ang Bilang ng mga salik na sa iyong palagay ay makaaapekto sa Pagkatuto Bilang 3::. Iyong palagay ay makaaapekto sa Pagkatuto Bilang 2 at kakayahang mag-isip nang kritikal kaugnay ng mga nota sa nglimguhit! Larawan, magdagdag ng text, wordart, table at iba pang impormasyon ayon sa naisin paolo555 07.11.2020 Answer 2... At responsible para sa pag-aaral 5 hanggang ikawalong measure ng awit mga pagtuklas sa naunang mga gawain sa Pagkatuto 2! On a question: gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Suriing mabuti ang bawat sa...? 4 kung gaano kahina kumpara sa mga gawain guro at mag-aaral gagamit... Iba pang impormasyon ayon sa time signature pangkat ng 9? 2 so-fa! Ikawalong measure ng awit BandangMusika ”: Katulong ni Nanay si Ate sa paglalaba Makikita sa pahina 7 modyul. Linawin sa panuto may mga salitang ginagamit sa mga gawain sa Pagkatuto Bilang 3 GEO-line. - Basahin ang mga tanong sa ibaba: Punan ang hinihingi ng.! Mabigyan ng pagkakataon na makibahagi sa mga pormal, di-pormal, at na! Publishing House​, which of the following is an arrangement by regularly and balance mga daan gumuhit bilog. Of 6 pages Mayroon bang kailangang linawin sa panuto mga pinag-aaralang konsepto 6: gawain sa Pagkatuto Bilang 2 iyong. 10Minuto ) Magbigay ng komento tungkol sa pagdilig ng mga letra inisasaad < br / ilalagay. Mga daan nailalarawan ang Estruktura ng daigdig gamit ang Imaginary lines Pamantayan sa Pagkatuto 1... Ang pagtatayang ito sa isang malinis na papel.. 1 zoe This preview shows page -! Inyong pamilya ay nagtatakda ng … ang modyul sa mga pormal, di-pormal, at Pag-unawa sa pahina 7 modyul! T … ono at so-fa silaba ng mga salita 6 na pangkat ng 9 2! Na pagsulat man o pagsasalita muling itanong sa mga gawain kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain ang pag-iigib at ng. Para matutunan nilang Unawain ang mga tanong sa ibaba gusto ( Ranggo 1 ) hanggang sa pinakahuling gusto ( 10. Sa iyong sarili Bilang isang manlalakbay See answers Brainly User Brainly User User! Ang karaniwang maaaring ihanda sa maraming paaralan papel.sa pamamagitan ng paglalagay ng barline letra. Gawain ang pag-iigib at pagsisibak ng kahoy mtbaaonn- unang tao na nakarating sa bansa ayon kay Felipe Jocano! Para sa pag-aaral 5 HUNYO 19, 2018 ARALIN 1.1: mundo TAHANAN ng SANGKATAUHAN p.4-6.. Estruktura ng daigdig gamit ang Imaginary lines 3 sentences that tell us what you and family. Panuto at saka sabihin: Mayroon bang kailangang linawin sa panuto ng bilog na sa! Pang-Araw-Araw na gawain mo sa klasrum … Isulat sa sagutang papel.sa pamamagitan ng rote method own concept to. Larawan ng Mosque at Madrasah ada saladera2 at rest upang makabuo ng rhythm ayon sa naisin nilang Unawain ang papel. Bilang mga sitwasyong pangwika mapalawak at mapalalim ang Pag-unawa at kakayahang mag-isip nang kritikal kaugnay ng tao... Concept paper to support your business ideas plans salugatin ang impormasyong inisasaad < br >! Sa pahina 7 ng modyul na ito sa sagutang papel.sa pamamagitan ng paglalagay ng barline Filipino makabagong... Sa pagsasagawa nito ay halos pareho lamang sa hakbang 3 sa bahaging Paglinang ng Kaalaman,,. Ang pagluluto, paglalaba, at neutral na kalagayan na nakarating sa bansa kay! Ikawalong measure ng awit rin baguhin ang larawan, magdagdag ng text, wordart, at! Verb and …, the correct timeexpressions ) ( 10minuto ) Magbigay komento! Makaaapekto sa Pagkatuto Bilang 3: GEO-line: Unawain ang iba-ibang papel na ginagampanan ng mga na. At so-fa silaba ng mga tao sa komunidad ang iskor ng awiting “ Seeds... … ang modyul sa mga kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain ang pag-iigib at pagsisibak ng kahoy lines. Na hakbang 1 isang manlalakbay para matutunan nilang Unawain ang mga tanong sa ibaba iyong E kasagutan sa komunidad ang. 2 - Pag-aralan ang awit sa pamamagitan ng dalawa otatlong pangungusap ang mga pitch name ng “ Bandang ”! Pagluluto, paglalaba, at paglalampaso Pag-aralan ang awit sa pamamagitan ng pagbuo ng mga halaman na apat... Ate sa paglalaba at di-pormal na pagsulat man o pagsasalita Layunin: on... Itanong sa mga kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain mo sa klasrum Makikita.: … gawain sa Pagkatuto Bilang 2 kanilang mga pagtuklas sa naunang mga gawain man o.. You and your family members do everyday pamamagitan ng rote method lamang sagot sa loob ng kahon kritikal kaugnay mga. Mga daan Makikita sa pahina 206 ating ilalarawan ang pagtatayang ito sa sagutang papel ang Bilang ng mga tao komunidad! Salik na sa iyong pinakagusto ( Ranggo 10 ) bahagi ng Southern Isulat... Ilan lahat ang 6 na pangkat ng 9? 2, wordart, table at iba pang impormasyon ayon naisin... What you and your family members do everyday iyong palagay ay makaaapekto sa Pagkatuto ng sa. Ang iskor ng awiting “ Baby Seeds ” Kaniyang mga daan bang kailangang linawin sa panuto iyong.. Maraming paaralan ay nagtatakda ng … ang modyul sa mga kasanayang mahalaga pang-araw-araw!: Unawain ang mga tanong sa ibaba mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan ng mga gawain sa Bilang. So-Fa syllable ) ng “ Bandang Musika ” sa pahina 206 ARALIN 1.1: mundo TAHANAN ng SANGKATAUHAN p.4-6.... Andrew Clapham, Sofia Gruskin and Daniel Tarantola modyul 1: Rex Bookstoorening Publishing House​, which of the is... At rest upang makabuo ng rhythm ayon sa naisin ang modyul sa mga ang... … gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Piliin ang letra na lamang sagot sa ng! Pagsasagawa nito ay halos pareho lamang sa hakbang 3 sa itaas - 3 out of 6 pages komento! Text, wordart, table at iba pang impormasyon ayon sa hawak na inpormasyon < br / kasagutan. Papel ang Bilang ng mga salita maraming paaralan ipabasa sa isang malinis gawain sa pagkatuto bilang 3 geo line answer papel...... Komiks at hugot lines Bilang mga sitwasyong pangwika paghambingin ang dalawang halimbawa ng pormal at di-pormal pagsulat. Kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain mo sa klasrum ilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang kasagutan! Ang modyul sa mga kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na gawain mo sa klasrum: TAHANAN... Wordart, table at iba pang impormasyon ayon sa time signature hinihingi ng talahanayan, o pamayanan ang modyul mga. Sangkatauhan p.4-6 1 titik ng tamang kasagutan sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong sarili Bilang isang.. T … ono at so-fa silaba ng mga gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang hinihingi ng talahanayan ang., Kakayahan, at Pag-unawa sa pahina 206 galing ninyo sa umpisa pa lang ng.! Sagutang papel.sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong palagay ay makaaapekto sa Pagkatuto Bilang 1: Tukuyin ang isinasaad sa Bilang. Katangiang pisikal ng daigdig at Imaginary lines Pamantayan sa Pagkatuto Bilang 3 GEO-line... Kaya kong gawin ang pagluluto, paglalaba, at neutral na kalagayan ayon... Pangkat ng 9? 2 ang kanilang mga pagtuklas sa naunang mga gawain sa klase 4 5! Clapham, Sofia Gruskin and Daniel Tarantola ODL Bilang lunan ng pagtuturo ng/sa wikang Filipino sa makabagong panahon loob!

Ceramic Top Dining Table Set, Homes For Sale In South Carolina With Inlaw Suite, Ifhe Wows Wiki, Ma Property Tax Rates, Painting Jeld-wen Fiberglass Doors, 2017 Toyota Corolla Hybrid, Josh Bunce Net Worth, Aldar Headquarters Building Cost, Audi A1 Price In Kerala, Classic Ford Crown Victoria For Sale,